Att veta vad som ska ingå i en bra bilförsäkring är inte alltid så lätt, ofta kan det vara så att man inte undersöker det hela så mycket när det är dags att teckna försäkringen utan istället mer nöjer sig med det första man hittar. Det finns uppenbarligen en del försäkringsbolag ute på marknaden som man känner till bättre än andra på grund av deras storlek eller deras förmåga att synas och höras i media. Att basera sin bilförsäkring på dessa grunder är dock inte alltid så lyckat, eftersom att det inte är någon garanti för att så mycket som möjligt av det man behöver ingår i det pris som man kommer att betala för försäkringen. Precis som inom andra branscher finns det en del bolag som kan komma en liten bit på vägen endast tack vare sitt varumärke. Visst kan ens tidigare relation till försäkringsbolaget spela roll. Det är ju faktiskt ett tecken på att de har lyckas leva upp till ens förväntningar i tidigare fall. Men helt kan man inte bortse från de komponenter som försäkringen ändå bör innehålla.

En tillfredställande bilförsäkring ska inte bara skydda din bil, utan även dina medtrafikanter på vägarna, som de resenärerna i bilen naturligtvis. I en helförsäkring det även ingå skydd för exempelvis skadegörelse, vilket normalt inte ingår i en halvförsäkring av bilen. Skador och händelser som brand, stöld och inbrott ska också täckas, vilket det gör i både en helförsäkring och en halvförsäkring av bilen. En helförsäkring av bilen blir det då man lägger till en vagnskadeförsäkring, som gäller om man skulle köra i diket eller om man skulle krocka med sin bil.