Jag heter Bengt och är väldigt intresserad av både bilar och kulturen kring dito. Sedan bilen uppfanns har samhället tagit en hel del intressant prägel av bilägandet och -körandet. På femtiotalet var ”bilresor” inte en ovanlig del av umgänget inom familjen och bilar fortsätter att ta del i det sociala livet.

Här skriver jag om tankar och nyheter kring bilmaskiner. God läsning och välkommen åter!